Partiet Sentrum har kampen mot utenforskap som sin sak nr. 1. I denne kampen trenger vi også å ha et fokus på digitalt utenforskap. En stor andel av personer over 50 år opplever å møte på store barrierer i det vi kaller «Den Digitale Hverdag». Det er viktig å forstå at det som for mange er helt dagligdags og naturlig er utenfor rekkevidde for andre.

Det er enkelt å nevne eksempler på hva som kan være unødvendig vanskelig;

  • Kontakt med fastlegen din via «Helse-Norge»

  • Kontakt med banken din som nå bare er på nett

  • Å manøvrere rundt i offentlige etaters nettsider, som kommune, skatteetaten etc.

  • Billettbestilling over nett til sosiale arrangement, som konserter og kino

  • Betalingsapper og BankID

  • Bruk av smarttelefon, PC eller nettbrett

Listen er lang, men slett ikke utfyllende, og det er lett å forstå at når man ikke mestrer selv disse vanligste tingene som nevnt her, føler man seg utenfor, og man kan tenke at ens deltakelse i samfunnet ikke er viktig nok til at man tilrettelegger også for gruppen man selv tilhører.

Det er lett å bortforklare manglende tilpasning til teknologisk utvikling med at folk ikke liker endringer, men mange forstår nok rett og slett ikke bruken, og de er redde for å gjøre feil.

Hvis vi ønsker å begrense digitalt utenforskap, må vi som et minimum designe programmene og appene slik at alle kan forstå hvordan de skal brukes, og kan oppleve dem som en faktisk forbedring for egen hverdag. For forbedring og utvikling av disse mener Partiet Sentrum at vi må ha brede, sammensatte testpanel av brukere, ikke bare bestående av unge mennesker som har en helt annen tilnærming til det digitale, men også med uerfarne og eldre brukere.

Og, for å senke terskelen ytterligere, ønsker vi et mye mer tilgjengelig tilbud om digital opplæring til de eldre som føler seg utenfor og hjelpeløse i den digitale verden.

Mange partier har kampen mot utenforskap med i sine program. Vi må ikke glemme at mange opplever utenforskap også i den digitale verden. Partiet Sentrum Vennesla har programfestet gratis opplæring i grunnleggende digital kompetanse og mulighet for fysiske møter for å få utført digitale tjenester.