Neida, det gikk ikke «ei kule varmt», ordfører...

foto