Nils Olav Larsen

Jeg treffer mange som sier at vi som bor i Vennesla kommune har mer selvtillit enn før. Det synes jeg vi skal snakke mye mer om.

I hverdagen behandler og diskuterer politikere og media mange saker og konflikter. Da er det lett å bli litt blind for de store linjene og den lange, store utviklinga.

Ofte kan hverdagens store og små politiske uenigheter skygge litt for at vi i Vennesla har fått til store ting nettopp fordi vi stort sett er tverrpolitisk enige om de store linjene. Politikere, administrasjon, næringsliv og frivillighet står i praksis i sammen om de aller største sakene.

Jeg kom til å tenke på dette da jeg tirsdag i denne uka deltok på markeringen av Kulturhusets tiårsjubileum. Det er allerede ti år siden det fantastiske bygget ble offisielt åpnet. 22. februar 2012 foregikk den begivenheten. Da hadde bygget allerede vært i drift i cirka fem måneder. Det ble åpnet for innbyggerne i september, den uka Vennesla kommune feiret 150-årsjubileum. Mange har glemt det nå, men den samme uka gikk Hunsfos Fabriker konkurs.

Det var nesten som en skjebnens ironi at arkitektene hadde kalt Kulturhuset for «Ett nytt kapittel». I dag vet vi at den uka slett ikke var ironisk. Den ble starten på en helt ny æra i Vennesla og Vennesla kommune.

Vi skal være glade for hver eneste dag arbeidere kunne gå inn porten på Hunsfos Fabriker og skogeierne kunne sende sitt tømmer. Samtidig er det ingen tvil om at flere tiår med nedbygging tok på og skapte pessimisme og mismot. Det ble en langvarig seigpining mot nedleggelse. Dette preget oss alle oppover 80- og 90-tallet og inn i det nye årtusenet. Det hjalp ikke at kommunen lenge hadde hatt dårlig økonomi. Hele stemninga i kommunen og lokalsamfunnene var litt grå og negativ for 10-20 år siden.

I 2012 skjedde noe med oss alle. Året vil bli stående som et tidsskille.

Selvfølelse har vi nok alltid hatt i Vennesla. Selvfølelse handler ikke om å prestere, men om å gi seg selv stor verdi. Selvbilde var det kanskje verre med. Selvbildet er det mentale bildet vi har av oss selv, og det handler mye om hvordan vi tror andre oppfatter oss. Der var det litt dårlig stelt.

Selvtilliten er større enn før, sier folk til meg og jeg tror de har rett. Selvtilliten er hvordan vi vurderer egne prestasjoner. Der har det skjedd mye på ti år. Mens vi kanskje tenderte til å snakke Vennesla ned før, snakker vi opp kommunen og bygdene nå. Vi er mer fornøyde med det vi får til – og da får vi enda mer til.

Politikerne som ville bygge Kulturhus var begynnelsen, men da fem lokale investorer kjøpte konkursboet på Hunsøya i 2012, kom en helt ny fart inn i samfunnsutviklingen. Vi så ikke lenger bakover mot det som hadde vært, nå rettet vi øynene framover mot mulighetene.

Plutselig så vi muligheter vi ikke hadde forestilt oss. Næringslivet fulgte opp med å etablere Vennesla Næringsforening og kommunen fulgte opp med satsing og investering. Vi begynte å snakke om hvor viktig stolthet er, og at vi måtte bli flinkere til å fokusere på det vi får til. Vi lot oss inspirere av alt det nye som skjedde. Næringslivet inviterte også til samarbeid om identiteten vår – og vi kom opp med Grønn Urban Bygd.

De siste ti årene tror jeg vi har gjenskapt noe av den samme optimismen og framtidstroa som i sin tid må ha gjort bygdene i Vennesla kommune så sterke. Da jernbanen kom, fabrikkene kom, kraftverkene kom, skognæringen utviklet seg, og folk strømmet til kommunen vår, må de ha kjent på noe av samme gløden. Og det gledelige er at nesten alt sammen er skjedd fordi vi i Vennesla samarbeider. Det er politikerne, administrasjon, næringsliv og frivillighet i fellesskap som har fått ting til.

Tenk på hva som er skjedd på ti år!

• Vi har bygd Kulturhuset

• Vi har bygd Svømmehallen

• Vi har bygd ut Skarpengland skole.

• Vi har endret skolestrukturen og bygd nytt for å forberede oss på ei tid med færre barn flere eldre og færre ressurser å fordele.

• På Hunsøya jobber det 600-700 personer i over 100 bedrifter. Planen er å utvikle 850 boliger til og skape 2000 arbeidsplasser.

• Vi håpet på å få 20-30 millioner til ny bro over elva. Nå er over 200 millioner kroner inne i byvekstavtalen vi forhandler om, og vi jobber for å få 100 til. Vi snakker om «Den kortreiste bygda»

• Kommunen har skissert opp tre hovedutfordringer: Klima, utenforskap og demografi. Vi er i gang på alle områdene. Venneslabrua er et unikt prosjekt for å få ungdom i arbeid og utdannelse. Klimaplan er snart klar.

• I sentrum reiser kjøpesenteret Atrium seg og leilighetsbygg vokser fram. Gågata har fått flotte lekeplasser. Det er flere spennende prosjekter på gang.

• Strandstiens første del er bygget.

• I Øvrebø utvikler verdens største grønne datapark seg på Stølen.

• På Grovane (Dueheia) planlegger grunneiere industriområder som kan huse en batterifabrikk.

• I Øvrebø har næringsområdet langs riksvei 9 gitt ny fart for flere lokale bedrifter.

• I Hægeland jobbes det med store boligfelt og sentrumsutvikling.

• På Sandrip har vi utviklet en ski- og fritidspark som hele Agder ser opp til.

• Tømmerrenna er satt på det nasjonale kartet. Vi kan også nevne Vigeland Hovedgård, Juvet Bungy, Visit Vennesla, Fabriken, PM5 og stadig flere bedrifter som får turismen til å øke i kommunen.

• Vi har vunnet kampen om byggfag ved Vennesla videregående skole, og nå søker ungdommen seg inn.

• Vennesla Entreprenørforretning ble tildelt Agders lærlingepris i fjor, og i år fikk Vennesla kommune den. Det forteller om samarbeid og profesjonalitet.

• Og vi må selvsagt ikke glemme Julegada og alt den skaper.

Når vi løfter blikket, ser vi at Vennesla og lokalsamfunnene i kommunen er inne i en rivende utvikling. Agder er i ferd med å se oss på en ny måte, kristiansanderne også.

Stoltheten vår smitter. Selvtilliten vår smitter. Flere kommer til bygda. Flere snakker om Vennesla. Flere ser hva vi holder på med. I fjor passerte vi 15.000 innbyggere.

Jeg tør ikke begynne å takke, det er den samlede innsatsen og det store samarbeidet som må fremheves og som vi nå må jobbe med å videreutvikle. Vi har fått til enormt mye i de ti årene som er gått siden vi åpent «et nytt kapittel»!

Ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen