Nå er en ny politisk plattform satt i Vennesla og vi merker oss at de ønsker arbeide med klima og miljø hvor det blant annet nevnes at reduksjon av matsvinn skal få økt fokus. Det er i tillegg økt fokus på bekjempelse av utenforskap og det er fokus på samskaping. Dette mener vi på Mulighetenes hus er knallbra og vi er spente på veien videre i det nye politiske Vennesla.

I dag er den internasjonale dagen for matsvinn, og dermed tenker vi at vi vil si noe om hva vi gjør for å kutte i matsvinn. Årlig redder vi 60 tonn mat. Dette er mat som sorteres bort som søppel, men som vi tar imot og gjør om til gull. Maten får vi fra ulike butikker i Vennesla. Vi er så heldige å ha fått en kokk med oss på laget, som gjør at arbeidet for å redusere matsvinn blir endra bedre. Vi jobber for å utnytte råvarer og lager god og næringsrik mat på de råvarene vi har tilgjengelig som selges i vår klimakafe. Overskuddsmat deles igjen ut til lavinntektsfamilier.

FN har laget noen bærekraftsmål som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Vi jobber tett opp mot akkurat disse bærekraftmålene på Mulighetenes hus. I kafeen jobber man med å forebygge utenforskap ved å tilby arbeidsplasser for mennesker som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet. Her skaper man et innenforskap, samtidig som man redder mat. Vi har mellom 50-60 frivillige som på ulike måter gir av sin tid, mange av disse er eldre. Det vil si at vi jobber med utenforskap innenfor alle aldersgrupper. Eldre som er ferdig i arbeidslivet trenger også å ha en følelse av tilhørighet.

Vi ønsker, som politikerne, å jobbe for et felles mål som gjør at Vennesla blir enda bedre på disse områdene. I den anledning vil vi derfor både utfordre, men invitere, hvert parti på lunsj hos oss for å vise hvordan vi jobber. Vi jobber allerede tett med å utforme flere gode samarbeid med kommune, andre frivillige og næringslivet i Vennesla. Vi mener at vi sitter på en del av løsningen. Men vi har ikke hele løsningen alene. Vi tror at vi i felleskap med kommune, næringsliv og andre frivillige, i samskapingsrommet, finner de gode løsningene.

Sammen kan vi gjøre en forskjell for folk og miljøet!