Over det ganske land fylles i disse tider arenaer og parker med feststemte festivaldeltakere, også her i Agder. Etter lang tid med pandemi og andre hverdager, er det godt å igjen kunne samles og oppleve hva festivallivet har å by på.

Vi har et mangfold av ulike festivaler og Agder Arbeiderparti jobber for at Agder skal bli festivalfylke i Norge.

Fra trebåtfestival i Risør i øst til Norway Rock festival i Kvinesdal vest i Agder. Matfestival i Setesdal og Palmesus på bystranda i Kristiansand for å nevne noen. Et mangfoldig av ulike sjangre der folk møtes og opplever samhold, glede, tilhørighet og påfyll av gode opplevelser.

Arbeiderpartiet er garantisten for å bevare og utvikle mangfoldet av festivaler. Vi applauderer både de som bruker sin fritid på å planlegge, tilrettelegge og arrangere festivalene – og de som har dette som sitt arbeid. Uten DERE hadde ikke dette vært mulig.

Frivilligheten og kulturaktører gir folk muligheten til å skape gode minner i fellesskap med andre. Det løfter hele kulturlivet i Agder.

Vinner Arbeiderpartiet fylkestingsvalget i september, skal vi jobbe tett sammen med næringslivet, de frivillige og regionens kulturaktører for å utvikle Agder til festivalfylke, og gjennom egne tiltak sikre nødvendig forutsigbarhet for festivalene.

Karin Hodne, fylkestingskandidat for Agder Arbeiderparti

Gro Bråten, fylkesordførerkandidat for Agder Arbeiderparti