Velgerne gjorde ikke Høyre og Frp til årets valgvinnere i Vennesla for at de skulle gi valgets tapere makt og innflytelse.

Valg handler om å lytte til hva folket vil. Respekt for valgresultatet er grunnleggende. I Vennesla er KrF største parti, mens Høyre og FrP har størst framgang.

Det som skjer nå er på tvers av hva Vennesla sin befolkning har gitt beskjed om i valg. Å velge en koalisjon som går på tvers av folkets stemmegivning er bekymringsfullt for demokratiforståelse.

Hvorfor arrangeres valg hvis resultatet ikke betyr noe? Hva skjer ved neste korsvei - er det i det hele tatt noe vits å stille opp i valglokalet?

Et flertall av velgerne forventet nå at KrF, Høyre og FrP skulle finne sammen.

I stedet velger Høyre å oppheve alle politiske tyngdelover og gi sine hovedmotstandere innflytelse. Det er merkelig at Ap velger å gi Frp innflytelse. Men det er om mulig enda mer på tvers av velgernes vilje at at Høyre gir Sp innflytelse.  Høyre står for reformer og fornyelse og kvalitet. Sp er ikke så opptatt av noe av dette, bare ting blir smått nok eller plassert langt nok vekk fra der folk bor.

Det er uforståelig at Høyres forhandlingsledere aldri tok kontakt med KrF og sa: «Dere mister både ordfører og innflytelse hvis ikke dere raskt inviterer oss til samtale!».

Hvorfor kom aldri den beskjeden? Hvorfor kjempet ikke Høyre for å få gjennom mest mulig høyrepolitikk?

Begrunnelsen er at Vennesla trenger noe nytt og at KrF var arrogant i innledende runde.

Sp og Ap har vært en del av makta i 12-16 år. Det nye og fornyende er jo nettopp muligheten til et nytt samarbeid på borgerlig side, ikke de to rødgrønne valgtaperne.

Posisjon er kun viktig i politikken fordi man vil ha ting gjort. Hvis man har andre begrunnelser, bør man ikke delta. Hva er det Høyre vil oppnå med å sette inn Ap og Sp i plassen for KrF?

Det vet vi ikke. Foreløpig har ingen snakket om det politiske innholdet. Det virker som det er helt uinteressant hva politikken blir, bare KrF kan få en smekk over fingrene. Det kler ikke et styringsparti som Høyre.

Høyre bør bruke velgernes votum til å få gjennom høyrepolitikk, ikke delta i spill om posisjoner. Odd Grønberg sa til VT at Høyre, KrF og FrP var det naturlige. Vi er mange som ikke forstår hvorfor denne muligheten ikke forsøkes.

Jo Benkow sa en gang: KrF får fram det beste i Høyre og Høyre får fram det beste i KrF.

Høyre, KrF og FrP kan sammen fornye Vennesla gjennom en offensiv politikk for effektive offentlige tjenester, økt fokus på frivillighet og valgfrihet, og økt ansvar for og til den enkelte. Det blir en koalisjon med vilje til reformer som vil se framover.

Det bør aldri være for sent  å respektere velgerne.