Nå er kinoen foreslått nedlagt og et argument som kom opp var at det er bare 15-20 min til byen, og det blir da nok med bil ut fra den grønne urbane bygda. Blir også sagt at skolekino lett kan legges til byen. Skal ikke slikt være gratis? Hva vil det ikke da koste å busse elever til byen? Blir det ikke da bare et allerede barbert skolebudsjett som må bære disse utgiftene? Da blir det nok heller ikke skolekino.

Men det som jeg aller mest lurer på, er etter å ha hørt på kommune TV fra administrasjonsutvalget ble uttalt fra administrasjonen at ingen skulle sies opp, vi har jo en stor organisasjon så det går seg nok til. Kinoen som gikk ekstra på sparebluss i 2023 hadde underskudd på 150.000,- og ble bemannet med 1/2 stilling som jeg snilt setter til 300.000,- og vil gå seg til kanskje i forskjellige sektorer, men fortsatt får disse 300.000,

Man opprettholder lønnsutgiftene på 300.000,- for å spare 150.000,-. Er dette noen god deal? Skulle slike regnestykker ha blitt gjort av oss vanlige ville kanskje luksusfellen blitt neste stopp.

Nå må faktisk den grønne urbane bygda ta barn og unge med i regnestykket. Besøket av denne gruppen burde med litt kreativitet kunne økes ganske raskt, i alle fall til å komme ut i 0. Og i ei bygd på vår størrelse, for vi er ei stor bygd må ikke kinodriften legges ned pga. det panikkopplegget som flertallet gikk inn for ved budsjettet. Det går faktisk an å spare seg til fant.

Barn og ungdomsrådet har heller ikke vært inne i bildet, så ta disse med, få innspill og ta de unge på alvor, så blir det nok kino ska dykken se!!

PS! For nylig ble Vennesla omtalt som den bygda som brukte mest bil, og med slike ting som nevnt over holder vi garantert på den plassen!!