Området i og rundt Skolevegen har de siste tiårene vært under sterkt press, både trafikalt og med tanke på parkering. Verre har det blitt og verre skal det bli.

Da Vennesla nye kirke ble tatt i bruk for noen uker siden, fikk vi den første smakebiten. Minst 700 mennesker var til stede på enkelte arrangement under åpningsuka til kirka. Parkeringssituasjonen var tidvis så ille at folk nesten var fristet til å parkere mellom gravsteinene på kirkegården.

Til høsten skal Vennesla skole ta imot 200 nye elever og et titalls nye ansatte. Samtidig planlegger kommunen en ny storstue i form av en dobbelthall i Skolevegen. Foreløpig er det ikke tatt høyde for flere permanente parkeringsplasser i forbindelse med noen av disse prosjektene. Vel å merke ønsker de folkevalgte å åpne opp for 48 midlertidige plasser på den gamle Jernvare-tomta i starten av Skolevegen.

KrFs Raymond Bærø stilte etter vår mening et helt legitimt spørsmål i sist formannskapsmøte om parkering og flere nye prosjekt i kommunal regi: «Ville vi ha sagt ja til dette dersom det var en privat utbygger som søkte om dette?» Bærø mener «det er på grensa til uansvarlighet» at det ikke sørges for ekstra parkering, for eksempel i form av parkeringskjeller, når ny dobbelthall i Skolevegen eller når nye demensboliger i Holtet skal bygges.

Vi deler Bærøs bekymring. Argumentet om å fravike egne krav til parkering er åpenbart økonomisk motivert fra administrasjonens side. Derfor har også argumentet om den grønne storsatsingen «Den kortreiste bygda» stått sentralt. Den innebærer at det i stor grad vil legges opp til sykkel- og gangtrafikk i nedre Vennesla

Vi mener imidlertid at det er naivt å tro at flere velger å la bilen stå av den grunn. Med det bosetningsmønsteret og de topografiske forutsetningene vi har i kommunen, er det neppe så mange flere som velger sykkel fremfor bil.

Både politikere og administrasjon har et samfunnsansvar med tanke på å lage en infrastruktur som fungerer for sine innbyggere. Vi er tross alt blitt 15.000 av dem i vår langstrakte kommune. Å bruke så mye av skattebetalernes penger på offentlige bygg som ikke har skikkelig infrastruktur rundt seg, skaper bare nye utfordringer og problemer.

Akkurat nå er vi enige med kommunedirektøren i at vi bør roe ned litt med tanke på noen av de nært forestående og store prosjektene. Ikke nødvendigvis for å få en pustepause med tanke på kjøle ned og få oversikt over økonomien til kommunen. Snarere for å tenke mer fornuftig omkring trafikkavvikling og parkering knyttet til aktiviteten i det aktuelle området, både nå og for framtiden.

Vi tenker det er lurt å sette en fot i bakken til det kommer noen mer akseptable og hensiktsmessige løsninger på bordet.