En av fylkeskommunens største oppgaver er tannhelsetjenesten. Arbeiderpartiet ønsker å satse på og styrke tannhelsetjenesten vår. En viktig del av dette er å beholde tannlegevakten i Agder.

I hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet behandlet vi for ett år siden en sak om å legge ned dagens tannlegevakt drevet av Agder fylkeskommune. Høyre og FrP stemte for å legge ned dagens tannlegevakt. Heldigvis fikk de ikke flertall for dette, noe Arbeiderpartiet er veldig glad for.

Dagens tannlegevakt har åpent i helger og helligdager. I 2020 benyttet 316 egder seg av dette tilbudet. Det er ikke ubetydelig. Og alle som har hatt tannverk og utfordringer med tennene vet hvordan det haster å få hjelp når man har vondt.

For Arbeiderpartiet er det svært viktig at når man har tannproblemer som krever akutt behandling så skal du slippe å lete gjennom internett for å finne noen som har vakt. Du skal også slippe å måtte lete etter lokale og være utrygg på om du får den hjelpen du trenger.

Arbeiderpartiet ønsker å gå motsatt vei, og se på muligheter for å utvide dagens ordning, både med telefontid og fysiske steder hvor tannlegevakten fins, da alle Agder sine innbyggere i dag må til Kristiansand for å få denne tjenesten. Istedenfor har vi brukt tiden vår på å forsvare og kjempe for at dagens ordning skal bestå overhodet.

En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til en garanti for å beholde en offentlig tannlegevakt. Vi skal ikke lefle med denne ordningen, for tannverk følger ingen åpningstid.