De siste kuttene i budsjettet levert av posisjonen var bl.a. for å få ned noe på eiendomsskatten. Skjønner jo at kommunedirektøren med en anstrengt kommuneøkonomi må ty til slike forslag, men skulle gjerne visst om hvor mange av disse forslagene som ville ha kommet uten de siste kuttene fra dagens flertall i kommunestyret, og hvor store summer dette siste flertallsforslaget utgjorde. Et forslag som jeg ikke kan se hadde noen form for konsekvensanalyse i seg, annet enn en ordre om å spare (seg til fant).

Til info kan jeg fortelle at for min husstand reduseres eiendomsskatten med hele 31 kr i måneden. Skjønner jo at for noen vil alle monner dra, men personlig hadde jeg gladelig gitt avkall på disse kronene hvis vi kunne sluppet disse nedskjæringene.

F.eks Vigeland hovedgård og området som er en perle i bygda ikke lenger skal få et uteområde som blir vedlikeholdt. Pynting og beplantning for å gjøre det trivelig reduseres. Løypekjøring reduseres. Generelt reduksjon i vedlikehold, og det gjelder vel da både i og rundt bygg.

Kan komme med en liten opplysning fra hva vi baler med i Vennesla historielag. Bygdemuseet kan om sommeren knapt nok sees fra veien da det er så tilgrodd. Vi har arrangementer der på forespørsel fra kulturavdelingen, men teller på knappene.

Bygget med innhold eies av kommunen, og vi har i et par år bedt om at det må ryddes, men ingenting skjer og nå ser det jo håpløst ut. Vi har sågar sagt at vi kan rydde området på dugnad, men at vi må ha en container, som de heller ikke har råd til. Så sitter vi der med arrangementer ønsket fra kommunen, på kommunens egen eiendom, tilbyr oss dugnadshjelp men må pent finne oss i å betale. Med det som nå foreligger, kanskje endre fra Grønn urban til gjengrodd?