Geir O. Wehus

Distriktssjef, Kreftforeningen Agder

Takket være innsatsen til hundrevis av russ og andre innsamlingskomiteer kom det inn over 1,6 millioner kroner til årets Krafttak mot kreft i Agder.

Russ og andre skoleungdommer på over 20 skoler fra Tvedestrand i øst til Kvinesdal i vest banket på dører, arrangerte moteshow, aksjonsløp og skolerevy, stekte vafler, drev kakesalg og musikkbingo under aksjonsuken. Engasjementet og kreativiteten til de unge har vært fenomenal. Totalt har det kommet inn over 1,7 millioner kroner. Det kan bli enda mer, etter som det fremdeles pågår noen innsamlingsaktiviteter i landsdelen.

Elever ved Vennesla videregående skole, Kristen videregående skole Vennesla (KV Vennesla) og elever ved Skarpengland skole med valgfag innsats for andre samlet inn nærmere 70 000,- i årets aksjon. Skolene har vært faste samarbeidspartnere med Kreftforeningen i en årrekke.

Det er utrolig motiverende å se hvordan unge tar ansvar og gjør en stor innsats for en sak som angår oss alle. Teamet for årets innsamling var forskning på kreft med spredning. Det er en alvorlig diagnose som rammer mange familier hvert eneste år. Heldigvis overlever stadig flere kreft. Men kreft med spredning er det dessverre fortsatt for få som overlever. Alle som har vært med på å samle inn penger, og dere som har gitt bidrag, er med på å skape nytt håp for disse pasientene. Håp om at det kommer effektive medisiner og behandlingsformer mot kreft med spredning

Vi vil også spesielt takke de som sto fram med sine historier om sin egen og pårørendes kamp mot kreft med spredning under aksjonen. Dere gav ansikt til de påkjenninger og den fortvilelsen en slik diagnose skaper.

Etter to år med pandemi kunne vi endelig gå fra dør til dør og stå på lokalbutikken igjen for å samle inn penger til Krafttak mot kreft. For aller første gang byttet vi ut den fysiske bøssa, og erstattet den med Vippsplakater. Venneslas befolkning åpnet både dør og lommebok. Mange har også vist sin giverglede på SMS og gjennom innsamlinger på digitale bøsser. Alle har ønsket å bidra for å gi kreftpasienter med spredning litt mer tid og håp.

På landsbasis har dette så langt resultert i nesten 25 millioner kroner. Og mer penger kommer fortsatt inn! Takk til deg som ga et bidrag til årets aksjon. Verden preges av mange kriser og mange gode, viktige innsamlingsformål. Men det er viktig at kreftforskningen i Norge ikke stopper opp. Hver eneste dag får stadig flere kreft, og muligheten for å overleve og leve et godt liv etter sykdommen avhenger av mer forskning. Derfor er vi utrolig takknemlige for alle bidrag fra dere. Det betyr så enormt mye.

For de som rammes betyr det enda mer. Det betyr litt mer tid. Tid til flere solnedganger, flere klemmer, flere hverdager, flere drømmer som kan realiseres, flere vennemiddager, flere sommeravslutninger, flere fjellturer, flere nye medisiner og flere gjennombrudd innen forskning.

Kreftforskere i Norge og resten av verden gjør store og små fremskritt hver eneste dag som gir oss nye, bedre og mer treffsikre behandlingsmetoder. Det er disse forskerne og deres arbeid vi støtter i årets Krafttak mot kreft.

TUSEN TAKK FOR DIN STØTTE TIL KRAFTTAK MOT KREFT – KREFTFORENINGEN !

Geir O. Wehus, distriktsleder Kreftforeningen Agder