Redaktør, i din lederartikkel går du kraftig ut mot Kristelig Folkeparti, og maler et bilde av oss som drivkraften bak at Geir Wehus (SV) holdes utenfor hovedutvalgene. Den kritikken mener jeg er fullstendig urimelig.

Senterpartiets Eivind Drivenes og Vennesla Tidendes redaktør gir virkelig alt for å dumpe skylda på KrF for at Wehus ikke kom inn i bygg- og miljøutvalget som han selv ønsket. At Eivind Drivenes kjører på dette viset må en forvente. Han er ledende opposisjonspolitiker. Jobben hans de neste fire årene er å ettergå posisjonen og bygge opp sitt lag mot neste kommunevalg. Derimot synes jeg det er noe snodig at redaktøren i lokalavisa vår går så hardt ut og nærmest oppfordrer velgerne til å straffe KrF for dette utfallet.

Kristelig Folkeparti har sju representanter i kommunestyret. Målet vårt var å få flest mulig av disse inn i utvalg, og da trengte vi et valgteknisk samarbeid. Hvorfor? Jo, fordi hvis vi hadde stått alene ville kun fire av våre sju faste kommunestyrerepresentanter kommet inn i utvalg på grunn av krav til kvinneandel på listene. Det er ikke mulig å forstå lederen annerledes enn at KrF skulle gjort dette og gitt plass til opposisjonen for at SV skulle komme inn i bygg- og miljøutvalget. Men hadde dette vært i tråd med hva velgerne våre forventer at vi skal gjøre?

Innbyggerne i Vennesla har stemt inn de faste medlemmene i KrFs kommunestyregruppe, og på grunn av personstemmene er den mannsdominert. Vi mener at det er å følge hva folket har ønsket på valgdagen å plassere våre faste kommunestyremedlemmer i utvalgene. For å i best mulig grad ivareta dette måtte vi søke valgteknisk samarbeid.

Jeg vil kalle det freidig når Ap og Sp fordeler opposisjonens utvalgsplasser mellom seg for så å kalle KrF for grådige som ikke gir SV av sine plasser. Hadde opposisjonen ønsket Wehus inn i bygg- og miljø så hadde de satt ham der. Det gjorde de ikke. En interessant journalistisk vinkling ville jo vært å finne ut hva SV ønsket, og hva resten av opposisjonen ville tilby dem. Ville Ap og Sp tilby ham første varaplass i bygg- og miljøutvalget? Eller er det for risikabelt for opposisjonen å avgi makt til noen som er rykende uenige med dem i saker om klima og vern av arealressurser?

Drivenes trekker fram at Konservativt kunne stilt seg med Sp, Ap og SV slik at disse partiene i fellesskap ville fått inn fire representanter i hvert utvalg. Antakelig ville Konservativt kommet inn i formannskapet og levekårsutvalget og SV ville kommet inn i bygg- og miljøutvalget. De siste månedene har begrepet «krevende cocktail» aktualisert seg mer og mer. Hadde jeg vært journalist hadde jeg vært veldig interessert i å få svar på om denne «cocktailen» ville blitt for krevende for et Ap som i valgkampen flere ganger har rykket ut mot Konservativt.

I forrige kommunestyreperiode var Konservativt minste parti i kommunestyret. De var ikke representert i noe annet utvalg enn kontrollutvalget. Nå er SV minste parti og har fått samme posisjon.

Nå er kabalen vedtatt, og det nye kommunestyret må sammen gjøre det beste ut av det. Jeg tror jeg snakker for de fleste i KrF når jeg sier at jeg gjerne hadde sett at Geir Wehus fortsatte å representere en sterk venstreside i bygg- og miljøutvalget. Han er en real fyr som bidrar kanskje mer enn noen andre til å nyansere politiske problemstillinger. I mange miljøsaker har KrF funnet sammen med Wehus og SV, og det kunne vi gjerne fortsatt med. Likevel tilhører Wehus venstresiden og opposisjonen. Ville ikke redaktøren sperret opp øynene om KrF ofret utvalgsplassene til tre av sine faste representanter for å hjelpe opposisjonen?