Vi gleder oss til helgen Stolt på Bygda – en folkefest som setter raushet, mangfold og inkludering på kartet. Vi oppfordrer Venndøler, Øredøler, Hægedøler, Ivedøler - ja flest mulig fra heile Agder til å bli med! Selv skal vi gå i paraden i Vennesla lørdag kl 14 for å markere at bygda er for alle!

Fjorårets terrorangrep på skeive i Oslo minner oss på hvor viktig det er at vi stiller opp og viser samhold og styrke. Vi har alle ulike grunner til å gå i paraden eller å stå ved siden av å heie på, fordi vi er stolte av dem vi er, fordi vi er stolte av ett familiemedlem, en venn eller fordi vi markerer for dem som ikke kan eller tør å være seg selv.

Sannheten er at det enda er mange på Sørlandet som ikke tør å være seg selv. Det er uakseptabelt. Og vi politikere som ber om folks tillit til å styre bygd og by må ta det på alvor. Vi har nemlig mulighet til å bruke politikken til å forandre. Gjennom politiske vedtak, holdninger og innflytelse kan vi bidra til større aksept og toleranse i samfunnet.

Rapporten Skeives levekår på Agder fra 2018 slo ned med sjokk hos mange. Tallene da var sterk kost, selv om de og bekreftet at mange skeive lever gode liv på Agder. De som levde dårlige liv, levde svært dårlige liv. Faktisk hadde hver tredje skeive sørlending opplevd selvmordstanker, trusler og diskriminering.

Et annet viktig funn forskerne så var at skeive godtok mer diskriminering og mer trakassering enn andre grupper, så lenge de fikk leve sine frie liv. Er det slik det skal være – at friheten skal innebære kommentarer, blikk og noen ganger også begrensninger? En femtedel av de spurte i undersøkelsen har gått til det skrittet at de har forsøkt å ta sitt eget liv. Ikke bare vurdert det, men faktisk prøvd det. Blant transpersoner har syv av ti hatt selvmordstanker. Det er alvorlig.

Selv om debatten om skeive ofte virker oppblåst, mener vi at menneskene som dette handler om er viktig – derfor går vi i paraden. For oss selv, for en venn, for ett familiemedlem og for dem som ikke kan.

Men som politikere kan vi også gjøre mer enn å gå i parade. Politisk skal vi arbeide for å øke kompetansen om skeive, både i kommunen og i fylket. Det skaper aksept. Aksepten skeive trenger for å leve de gode livene på Sørlandet.

Arbeiderpartiet og regjeringen har nylig lagt frem en ny LHBT-plan for å bedre levekårene til skeive nasjonalt. Lokalt skal vi følge opp gjennom å styrke skolehelsetjenesten og med å sikre riktig kompetanse til dem som jobber i barnehage, skole og i vår felles helsetjeneste. I Vennesla jobber vi for å styrke fritidstilbudene sånn at alle våre unger inkluderes, og vi skal stå opp for ett arbeidsliv som ikke diskriminerer og som gir alle en mulighet. Sammen tar vi ansvar for ei raus, inkluderende og mangfoldig bygd.