Rolf Leo Waage Nilsen

Røyknes

Må si at jeg reagerer sterkt på uttalelse fra Gro Anita Mykjåland som stod i fvn i dag.

Hun foreslår at regjeringen skal sette av en milliard i strømstøtte for småbedrifter. Noe som i seg selv er bra, men det mest oppsiktsvekkende er at hun så foreslår at det skal deles ut til kommunene for at de igjen skal vurdere hvilke firma som skal få støtte.

Dette er helt bak mål, hvordan går det an å legge opp slikt? Det blir bare enda mere forskjellsbehandling.

Regjeringen har laget ordninger som bare skaper mere forskjellsbehandling, og ikke minst noen forferdelig innfløkte ordninger som krever mye arbeid å administrere.

Nå må bestemmende myndighet snart se at de må forenkle og ikke gjøre alt så vrient å vanskelig.

Hva er det politikere og regjering holder på med. Det er forskjellsbehandling på forskjellsbehandling.

Vanlige folk i Norge vil at det skal være like forhold og like priser på produktet strøm som produseres av vårt felles vann.

Nå er vi rett og slett luta lei av politikerne som dag etter dag kommer med floskler om at de har gitt så utrolig mye tilbake til det norske folk.

Men dette er ikke sannhet det de sier.

I forhold til inntekten stat og kommuner får inn på den ekstraordinære strømprisen så gir de smuler tilbake.

Forskjellsbehandlingen av det norske folk blir bare større og større, nå går forskjellige kommuner ut å gir strømstøtte til sine innbyggere, noe som igjen fører til enda større forskjellsbehandling.

Hvordan kan bestemmende myndighet sitte å se på slik forskjellsbehandling?

Folk med vanlig sunn fornuft vet at det er en enkel måte å gjøre strømprisen lik for alle Nordmenn, både privat husholdninger og næringsliv, det må settes en makspris.

Dersom OED har rett så koster det 11.57 øre å produsere en kilowattime, da kan bestemmende myndighet sette prisen til maks 30 øre til alle i Norge.

Så har de mulighet til å selge overskuddskraft til utlandet til høystbydende og få ekstra gode inntekter som kommer hele Norge tilgode.

Jeg personlig kontaktet ESA med spørsmål om Norge har anledning til å sette strømprisen til norske innbyggere på det nivået Norge selv ønsket, svaret fra ESA var at Norge kan selv bestemme prisen på strøm til norske kunder i Norge.

Derfor er det ikke riktig som mange politikere fremhever at de ikke kan gjøre noe med selve strømprisen, de har full mulighet til å sette den der de ønsker, for eksempel 30 øre.

Nå må bestemmende myndighet snart reagere og slutte med den enorme forskjellsbehandling som de utøver.

Mange fagforeninger og organisasjoner har påpekt at nå slitet næringsliv i Norge. Det et tross alt næringslivet som holder hjulene i gang i Norge.

Nå ser vi at mange sliter og at tusenvis av arbeidsplasser er i fare.

Flere og flere ser på muligheter til å flytte produksjon ut av Norge.

Det er trist å se at bestemmende myndighet tar så lite hensyn til næringslivet som er med å gi oss den velferden som vi tross alt har i Norge.

Jeg og mange med meg oppfordrer bestemmende myndighet til å gi like vilkår på strøm på alle i Norge. Både private husholdninger og næringsliv.

Rolf Leo Waage Nilsen