«Får å få bukt på levekårsutfordringene i Vennesla må vi sette inn støtet mye tidligere»