Karin Hodne

Vennesla Arbeiderparti

Startlån er en norsk låneordning som gis til personer som skal kjøpe bolig for første gang, eller som er i en vanskelig livsfase og må etablere seg på nytt. Det gjelder også for mennesker som av ulike grunner har vanskeligheter med å få lån i ordinære banker.

Det fungerer slik at kommunene tar opp lån i Husbanken for så å låne ut videre til mennesker som trenger dette på bakgrunn av at søknad er innvilget.

Vennesla kommune har denne ordningen og for noen år tilbake var låneopptaket på 10 mill kr. Det ble i kommunestyret den18. juni 2020 enstemmig vedtatt å øke rammen til kr 50 mill, og det er stor etterspørsel og behov for dette tilbudet i kommunen. Erfaringene så langt viser at folk er flinke på å tilbakebetale sine lån.

Vennesla Arbeiderparti er opptatt av at de som trenger hjelp til å komme inn på boligmarkedet skal få hjelp. Derfor er dette et viktig tiltak. Betydningen av å eie og investere i egen bolig er viktig for den enkelte. Det forebygger utenforskap og skaper stabilitet i et familieliv.

16. desember skal budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtas i kommunestyret og Vennesla Arbeiderparti vil foreslå at rammen til startlån som kommunen tar opp hos Husbanken økes med kr 25.mill til 75 millioner.

Med dette forslaget så skapes det rom for at flere kan benytte seg av denne gode ordningen.

Karin Hodne, leder av Vennesla Arbeiderparti