Kommunedirektøren og kommunalsjefen for oppvekst tar tydeligvis ikke kritikken til seg, og jeg er alt annet enn sjokkert