Flertallet av våre folkevalgte har sagt ja til å la den kristne friskolen Oasen få lov til å etablere seg i kommunen.

Barneskolen ble nokså umiddelbart et populært tilskudd til den offentlig skolen. Rundt 60 elever undervises av 16 lærere ved denne skolen i dag.

Nå er det imidlertid igjen knyttet stor usikkerhet til hvor denne skolen skal flytte. 13. juni må elevene ut av modulene ved menighetshuset på Moseidmoen. Her skal det bygges nye, kommunale avlastningsboliger.

Det er vedtatt at friskolen skal flytte modulene til Holtet. Her skulle de i utgangspunktet være klare til å ta imot elevene til skolestart i august. Selv om det foreligger en leieavtale mellom kommunen og friskolen i Holtet, så velger altså flertallet i bygg- og miljøutvalget å bryte avtalen og dermed sende Oasen ut i uvisshet igjen.

Også kommunens administrasjon velger å møte Oasen med en kald skulder. Da saken ble behandlet i av politikerne i bygg- og miljøutvalget torsdag, ville heller ikke kommunedirektøren la Oasen flytte til Holtet. Det kan nok derfor også diskuteres om administrasjonen har vært særlig samarbeidsvillige overfor Oasen.

Kommunedirektøren har også tidligere gitt uttrykk for at han ikke vil la Oasen skole leie arealer i Holtet. Han har også sagt nei til en langtidsavtale om leie av Hunsfoss skole. Kommunedirektøren har derimot vært positiv til å selge tomta som ligger ved siden av ROP-boligene på Lomtjønn. Oasen har ansett tomta for å være et uaktuelt alternativ.

Dermed ender Oasen skole opp med igjen å gå en høyst usikker fremtid i møte. Resultatet er også at elever og ansatte sitter igjen med en følelse av å bli kjeppjaget og motarbeidet av både politikere og administrasjon.

Vi mener dette er en uverdig og uholdbar behandling av en skole som det politiske flertallet i utgangspunktet har sagt ja til. Vi forstår at enkelte partiet ikke liker friskoler og derfor i størst mulig grad ønsker å hegne om den offentlige skole. Likevel fortjener elevene og skolens ansatte ikke den behandlingen de gjennomgår nå.

Vi minner om at et bredt flertall (KrF, Sp, H, Frp) i juni i fjor vedtok at kommunen skal hjelpe Oasen med å finne en ny tomt. Hensikten var at flyttingen til skolestart i år skulle gå så smidig som mulig.

«Det skulle bare mangle at kommunen ikke møter dem med en utstrakt hånd. Det handler om at barna der skal få en trygg skolegang. Derfor er jeg glad for at flertallet står for en god beslutning.» Det sa gruppeleder Andreas Ingebretsens (Frp) da saken ble behandlet i det siste kommunestyret før politikerne tok sommerferie fjor.

Det er rett og slett sørgelig og uprofesjonelt at flere politiske parti fortsatt bruker enhver anledning til å motarbeide denne skolen, når det faktisk er blitt vedtatt at den har fått lov til å etablere seg i kommunen.

Siste ord er imidlertid ikke sagt. Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret. Da forventer vi at vedtaket flertallet gjorde i fjor sommer følges opp på en skikkelig måte. Vi forventer også at rammen rundt debatten om Oasen-lokalisering fortoner seg langt mer seriøst og verdig enn den har gjort hittil. Dette handler i bunn og grunn om mange elevers skole og ansattes arbeidsplass.

I anstendighetens navn, så har også motstanderne av denne skolen et ansvar med tanke på å behandle denne saken på en mer respektfull måte.