1010 Venndøler i bygg- og anleggsbransjen, og ingen lokal utdannelse?