Vennesla Høyres gruppe i Kommunestyret

Høyre

I sitt forslag til budsjett for 2022 retter rådmannen en advarende pekefinger i været når han slår fast at «med en stadig aldrende befolkning ventes det en markant økning i behovet for helse og omsorgstjenester, og konkurransen om kompetent helsepersonell vil bli en betydelig utfordring.»

Rådmannen sier ikke noe om hvordan han har tenkt å løse denne utfordringen. I den forbindelse la Vennesla Høyre inn i sitt budsjett et verbalforslag med en henstilling om å be rådmannen om å snarest mulig starte opp et arbeid med å lage en plan for å vurdere bruk av private aktører for å løse utfordringen.

Forslaget fikk bare støtte fra Høyre, FRP og PDK.

At SV og AP gikk imot forslaget er vel kanskje ikke noen stor overraskelse. Der er jo antennene ute med en gang ordet «privat» koples inn. Etter hvert for så vidt heller ingen overraskelse at SP, på sin ferd over fra å være et borgerlig parti, til nå å jobbe godt sammen med SV for å lande årets Statsbudsjett, gikk imot forslaget.

Det som etter vår mening er det mest skuffende her, er at Krf som ett av de to styringspartiene i Vennesla, ikke finner å ville se på muligheten for å vurdere private aktører en gang. Rådmannen har påpekt utfordringen. «Vi får en betydelig utfordring med å få tak i kompetent personell», sier han. Allikevel finner ikke Krf det interessant å vurdere en åpenbart mulig løsning, for som det ble sagt fra det holdet: «vi vil ikke legge ut Venneslaheimen på anbud». Dette er en uttalelse som i beste fall er en stor misforståelse, men lukter enda mer av et klart forsøk på å mistenkeliggjøre forslaget til å skulle være et privatiseringsforslag av helse og omsorgssektoren. Sist vi hørte uttrykket om å legge bestemor ut på anbud brukt var det fra et parti som befinner seg veldig langt ute på venstresiden i norsk politikk. Synd å registrere at vårt største styringsparti i Vennesla går i bås med dem.

Her ber vi rådmannen i forslaget vårt om å vurdere å kjøpe visse tjenester for å lette på trykket og sikre at den verdifulle kompetansen som vi har i kommunen innen helse og omsorgssektoren blir benyttet til det de er best til, nemlig å være de varme hendene og den trygge kontakten som eldre og pleietrengende har behov for, og som de fortjener.

Behovet for hjelp og pleie varierer fra den ene til den andre, og behovet endrer seg. For noen er det et ønske å kunne bo hjemme så lenge som mulig, med varierende behov for støtte og hjelp i hverdagen. Når rådmannen varsler om en betydelig utfordring i å skaffe nok kompetent helsepersonell fremover, synes vi at vi som politikere forsømmer oss hvis vi ikke ber rådmannen vurdere alternative løsninger på utfordringen.

Vi har en ledelse i kommunen, og en stor stab, med flinke og dedikerte ansatte som gjør en fantastisk jobb. Det betyr ikke at det ikke finnes flinke folk også i et privat selskap som tilbyr helsetjenester. Noen ønsker å jobbe i det offentlige, mens andre ønsker å ha en privat arbeidsgiver. Det betyr at det allerede i dag, som rådmannen ganske riktig påpeker, er en konkurranse om å få tak i kompetent personell innen fagfeltet. Vi bor i et arbeids og boområde som er relativt lite, og som gjør at folk ikke nødvendigvis jobber i samme kommunen som de bor. Noen av våre flinke helsearbeidere kan fort ende opp med å finne seg en ny arbeidsgiver i regionen, og det kan gjerne være en privat en. Det er veldig beklagelig at flertallet i kommunestyret nå har satt ned foten for at vi i Vennesla skal se på muligheten for å sikre oss helse og omsorgstjenester fra noen av disse de nærmeste årene.

Vi i Høyre kommer til å jobbe videre for at vi i fremtiden sikrer oss de beste tjenestene både innen helse og omsorg og andre områder der det finnes muligheter for å supplere og kanskje også forbedre de gode tilbudene vi allerede har.

Vennesla Høyres gruppe i Kommunestyret

Odd Grønberg

Åse Eikeland

John Helge Austgulen