Sina Kittelsen, 13 år

Skarpengland skole

I dagens samfunn er det mange ungdommer som er ekstremt imot det å ha nynorsk i skolen. Mange synes det er vanskelig å forstå og de synes det er kjedelig å lære. Jeg mener at det å ha nynorsk i skolen kan være en veldig positiv ting. Er det virkelig så forferdelig?

For det første ligger nynorsk nærmere mange av de norske dialektene fordi Ivar Aasen gikk rundt på bygdene og samlet inn skrive - og bøyningsformer. Dermed utviklet han skriftspråket nynorsk eller landsmål som han kalte det. I tillegg mener språkforskere ved NTNU at «fordelen med nynorsk er at nordmenn som bruker både bokmål og nynorsk, får mange av de samme positive fordelene som flerspråklige. Flerspråklige personer er mer kreative, smartere, har bedre språklig bevissthet, blir bedre til å oppfatte det som blir sagt og presterer bedre på skolen i matte».

For det andre er det et sterkt ønske fra nynorskbrukere at nynorsk og bokmål skal være likestilte (i utvidet form), like populære og like mye brukt. Et mål med skriftspråket er at det skal være funksjonelt, og derfor er nynorsk viktig for distriktene. Jeg mener også at nynorsk er et bra scenespråk med stor nytteverdi innen kunstøvelser (drama og teater), og har en viktig funksjon i litteratur. Ved å lese nynorske bøker lærer man språket.

For det tredje mener mange at all språklæring er bra for hjernen og videre språkstudier. Mange mener også at nynorsk er en del av norsk kultur og derfor bør man lære seg det. Man forstår også mer av kommunikasjon på nynorsk, og kan forhåpentligvis skrive brukbart selv. Du går heller ikke glipp av informasjon skrevet på nynorsk.

På en annen side, skjønner jeg godt hvorfor mange ungdommer ikke vil ha nynorsk i skolen. Det er vanskelig å lære, mange er umotiverte og for mange føles det unødvendig. Elever med lese- og skrivevansker har i tillegg nok med å lære seg bokmål. Og nynorsk kan jo heller ikke brukes dersom du reiser et sted utenfor Norges grenser.

Mange av lærerne i norske skoler klarer heller ikke å engasjere ungene nok eller få dem til å se nytten av nynorsk, og det blir fort mye negativitet som smitter over på elevene og gjerne varer livet ut.

Hermundur Sigmundsson, professor i psykologi ved NTNU, mener at nynorsk burde være et valgfag. Det er mye mere motiverende å lære noe du har lyst til å lære sier han Han mener også at man må slutte å tvinge ungdommer som sliter på skolen med å lære seg nynorsk. Mange av dem har mer enn nok med å lære seg bokmål.

Personlig vil jeg helst at vi skal beholde nynorsk i skolen fordi det er en del av norsk kultur og det er Norges eget språk!

Sina Kittelsen, 13 år

Skarpengland skole