Takk .

Inger Turid Tonstad

Takk for et glimt av evighetens øyeblikk

gjennom toner - musikk - sang-

bevegelse - ord - lys, farger og bilder.

Alt i en harmoni

som løftet og bar utover tid og rom.

En sanse opplevelse hinsides ord, tanke og følelse.

Rommet - med søyler og vegger av gammel betong,

med rustne røyr, med historie om slit og arbeid -

kontrasten til konsertsalers gylne glitter -

var en verdig ramme om det ekte og varige.

Takk til alle som sang -

som trofast øver og øver -

Og takk til alle som bruker tid og krefter

på å lede og ordne - år etter år

små og store sang og musikkgrupper

som er grunnsteinen i musikklivet.

Takk til dere alle for alt arbeid

med å gi oss en uforglemmelig -

uforglemmelig kveld.

Inger Turid Tonstad