«Et liv i farger» - takk for en uforglemmelig kveld!