Margareth Holberg

Vennesla Høyre

Vi er ei bygd med stort fokus på barn og unge. Deres utdanning, aktiviteter og psykisk helse. Vi jobber hardt for at ingen barn eller ungdom skal bli mobbet. Vi jobber hardt for at barn og unge ikke skal bli mobbere.

Vi vet at rasistiske og sjikanerende ord dessverre er en del av dagligtalen. Vi vet også at humormobbing er en del av hverdagen. Og vi jobber for å belyse hvor mye ord påvirker vårt selvbilde. Hvordan ordene våre kan såre andre, til det plutselig eies som en sannhet for mottakeren.

Humormobbing er mobbing, selv om vi gjemmer oss bak at det kun var en spøk.

Jeg heier stort på at vi i Vennesla tørr å si våre meninger. At vi kan debattere så busta fyker. Kjempe for hva vi mener er rett, og tørre å være uenige. Jeg har til og med sagt at vi kan tørre mer, «gunne» på, og være enda tydeligere i debatter i bygda vår. Men jeg tenker også at vi som voksne skal vite at våre ord påvirker også andre voksne.

I arbeidsmiljø, idrettslag, politikken er humormobbing en realitet. Ordene våre påvirker også voksen til voksen. Vi vet ikke hva den som mottar våre ord har måtte tåle. Vi kan som oftest ikke se utenpå at ordet, kommentaren, latteren ga oss et sår. Derfor skal vi vokte våre ord, være ansvarlig avsendere, og være gode forbilder for barn og unge.

Margareth Holberg

Vennesla Høyre