Kjære venndøler, politikere, lærere og allmennheten for øvrig