Verbal blomsterhilsen til Inger Lise Eriksen og hennes støttespillere