Får vi KrF. i styringsposisjon de neste fire år, kan vi i Øvrebø bedre søke om å fristilles fra Vennesla og bli gamle Øvrebø kommune eller søke oss til Songdalen/Søgne eller Kristiansand.

I 30 år har vi henvendt oss direkte til kommunen eller gjennom media forgjeves om bedre vegstandard – Drivenesvegen. KrF. skal bare ikke bruke penger i Øvrebø.

Ved henvendelse til Statens vegvesen over flere år får vi bare oppgitt at kommunen må ta initiativ til forbedringer som ønskes.

I 2016 ble det bevilget 30 mill.kr. fra staten til ny rundkjøring/kryss med fylkesvei 454 og Rv.9.

Da hadde kommunen enda ikke gjort noe forarbeid og ordnet med grunneier for planarbeid til nytt kryss. Resultat ble at bevilget pengesum gikk til andre prosjekt. Det er bare Høyre som vil presse fram forkjørsvei over Drivenes. De vil også bedre trafikkforhold på Skarpengland.

I 1999 bevilget staten kr 600.000.- til hver leilighet for eldre som kunne skaffes i alle landets kommuner. Vennesla samlet seg om 8 tomter på Skarpengland og i "hu og hast" ble dette avtalt med en grunneier. Denne grunneier ble senere aldri kontaktet. Alt skulle gå stille videre uten at noen fikk vite noe. Kommunen fikk 4,8 mill.kr. som var øremerket men gikk rett i kassa.

Kommunen var under offentlig administrasjon, som kalles Robek. Denne gang heller ikke noe til Øvrebø. Deretter kunne de kyte av hvor godt driften gikk, for nå var de kommet ut av Robek.

Gamle Øvrebø kommune har vært et vedheng for noen i KrF. Vi i Øvrebø må bare være glad for det de i Hægeland har fått ta del i. Utkantstrøk er og blir utkant, men likevel burde de 2.500 innbyggerne i Øvrebø bli litt med i tildelinger.

Ny reguleringsplan i 2016 ble lansert så uaktuell gjennomførbar at det lå an til og ikke være hastverksarbeid, men skulle bare godtas og heller gå for 7 år til neste plan. Slik har Skarpengland blitt holdt til narr helt siden 1977.

Håper valget 2023 gir de gamle i Øvrebø noe å se fram til.