«Jeg vil oppfordre kommunestyret til å stille seg bak KrFs forslag»