Det har vært vondt å lese både Nils Olav Larsen sine personangrep mot Eivind Drivenes i media etter årets kommunevalg og ulike innlegg om politikerforakt og velgerforakt.

Spesielt siden vi har vært til stede i de mest sentrale møtene og sitter med en helt annen forståelse enn det som har kommet fram til nå.

Vi har forståelse for at situasjonen må oppleves smertefull, men det er flere sider av denne saken og det er rimelig at innbyggerne også får vite hvordan Senterpartiet sitt forhandlingsutvalg opplevde prosessen.

Før valget ble forhandlingsutvalget gitt et mandat av styret og gruppa i lokallaget. Dette innebar å gå for ordførervervet, om mulig. Dette var styringssignalet som forhandlingsutvalget, ledet av Eivind Drivenes, hadde med seg valgkvelden.

Så snart valgresultatet var kjent, inviterte forhandlingsleder for KrF, Nils Olav, med seg SP som første parti til møte i kjelleren på kulturhuset. På dette tidspunktet var det kjent at KrF ble største parti og at SP ble nest størst. Og det var klart at ordførervervet ville gå til KrF.

Så snart møtet med SP var over, ønsket Nils Olav å gjennomføre møter alene med de andre partiene.

Dette var vanskelig for SP – ville KrF gjøre alvor av samarbeidet med SP? Hva var egentlig vår situasjon?

Ett kompromiss ble at SP fikk en observatør-rolle i KrF sine møter med de andre partiene.

Samtalene som fulgte ble en underlig affære og det ble ikke klargjort om det var sonderinger, avtaleinngåelser eller politisk plattform som var temaet.

Partiene som var til stede i rommet synes nok at det var rart at SP satt helt tause under forhandlingene og Nils Olav gjorde ikke mye for å forklare hva som foregikk.

Når kvelden var over var resultatet åpent. Det kan en også lese i Vennesla Tidende fra samme natt – "Verken Nils Olav Larsen eller Eivind Drivenes vil bekrefte om de blir sittende som henholdsvis ordførere eller varaordfører etter valget."

Men det var en enighet om at ingen skulle kontakte andre partier før neste møte, dagen etter kl. 15.

Fem minutter før møtet skulle starte ringer Eivind sin telefon. Eivind setter telefonen på høyttaler og får høre at H, AP og FrP sitter sammen og at de er enige om å tilby SP ordføreren om vi ønsker samarbeid med disse.

Eivind svarer noe slikt som «jaha, vi skal nå inn til KrF og kan ikke svare på dette. Takk for tilbudet, vi hører fra oss om det blir aktuelt». Samtalen varer kun noen få sekunder, men det er åpenbart at tilbudet er reelt.

Møtet med forhandlingsutvalget til KrF starter kl. 15.30, da kaffi skulle kokes og vi ventet på at de siste deltakerne skulle komme. Møtet starter med at Nils Olav begynner på en oppsummering.

Eivind rekker opp hånda og forteller at H, AP og FrP har kommet med ett tilbud som gir SP ordføreren. Han spør hva Nils Olav tenker om det og om eventuelt mot-tilbud.

Nils Olav svarer at da er det vel bare å kaste kortene, at de er satt sjakk matt.

Eivind svarer noe slikt som «jaha, da er det vel sånn»

Nils Olav svarer «ja, da er det vel sånn»

Møtet avsluttes med at representantene fra SP gir Nils Olav en klem og forlater møtet.

SP får det nå travelt.

Vi var helt uforberedt på at Nils Olav skulle kaste kortene når tilbudet om ordfører ble presentert. Vi var forberedt på en dialog om hva som skulle til for et samarbeid, men når Nils Olav ikke åpnet for dette, men heller avsluttet forhandlingene, var det ingen vei enn å forlate møtet og snarest mulig kontakte de tre andre partiene for å høre mer om detaljene.

Vi treffer disse i kantina. Det var en løs, ledig og oppriktig stemning og en enighet om at tiden er inne for en bred politisk plattform for å løfte hele Vennesla i lag.

Dessverre tok ikke Høyre sine medlemmer inn over seg denne muligheten.

Skulle vi oppsummere 11-12. september og tiden etter, ville vi si dette:

KrF var høye og mørke inn i forhandlingene og virket ikke å være interesserte i å låse seg ned i et samarbeid, men snarere å holde alle muligheter åpne.

KrF satt med løsningen på et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men var mer opptatt av å tviholde på posisjonene sine.

De hadde en altfor lite fleksibel forhandlingsstrategi, som gjorde de uforberedt på utspillet fra de andre partiene. Og som gjorde at de kastet kortene.

Da er det både søkt og pinlig å legge utfallet av forhandlingene på Eivind Drivenes.

De fleste venndøler kjenner Eivind som "hel ved", som en jordnær fyr som man kan stole på.

Det har vært umulig for Eivind å forsvare seg denne tiden og en kan bare prøve å forestille seg hvordan han har hatt det disse dagene.

Det er vårt ønske å nyansere bildet som har blitt tegnet i media. Vi vil ikke ha på oss at Senterpartiet her har drevet med skittent maktspill.

Snarere var årsaken en kombinasjon av uryddige forhandlinger, ett KrF som var alt for grådige og et tverrpolitisk ønske om nye løsninger for bygda.

At Høyre sine medlemmer trosset sin gruppeleder og nå har sørget for at eksisterende styre kan fortsette kan knapt Senterpartiet klandres for.

Forhandlingsutvalgets øvrige medlemmer

Line Iveland

Frode Dunsæd

Vennesla Senterparti