Hvorfor heter vår kommunedirektør fremdeles rådMANN?

foto