Grethe Strand

Vennesla Ap

Vår øverste administrative leder har fremdeles denne tittelen. Allerede i kommuneloven av 1992 fikk denne posisjonen den kjønnsnøytrale tittelen «administrasjonssjef». Men i Vennesla heter det fremdeles «rådmann».

I 2018 kom ny kommunelov som omtaler stillingen som «Kommunedirektør». Vår rådMANN er tydelig på at det er kommunestyret som bestemmer tittelen, men han har uttalt til mediene at han ønsker å tituleres rådmann.

Det blir da opp til Kommunestyret å avgjøre.

For å sitere Nietzsche; «djevelen ligger i detaljene». Altså, vi er «alle» for likestilling. Men når det kommer til faktisk og praktisk likestilling, slik som kjønnsnøytrale titler, da blir det fort vondt og vanskelig.

Arbeiderpartiet mener at en kommunedirektør sin rolle er å være øverste leder for hele innbyggerskaren i bygda. Halvparten av oss er kvinner/jenter.

Ønsker vi at barna som vokser opp i dag fremdeles skal møte slike kjønns segrerende titler?

Vil vi ikke at våre døtre skal vokse opp å tenke at også de øverste leder stillingene er for dem?

Vi vet i dag at kvinner gjerne blir mellomledere eller nestleder, men veldig få blir øverste leder. Skal vi få til et mer likestilt samfunn må vi i det minste la stillingstitlene gjenspeile mulighetene.

Dette har blitt gjennomført på en rekke andre fagområder; lensmann heter nå politistasjonssjef, helsesøster heter nå helsesykepleier.

Av våre 25 kommuner i Agder er det nå kun fire kommuner (Flekkefjord, Lindesnes, Hægebostad og Iveland) pluss Vennesla som har rådMANN. De øvrige 20 kommunene følger med i tiden og bruker kommunedirektør tittelen.

Det er rett og slett flaut at vi i denne ellers fremoverlente bygda fremdeles titulerer øverste administrative leder rådMANN.

Agder er den landsdelen som er dårligst i klassen på likestilling, skal det bli endring må politikerne ta aktive grep. Det er våre døtre og sønner som blir rammet!

Kjære sambygdinger og politikerkollegaer, la oss ta ansvar for likestillingsprosessen å gjøre likestilling. La oss få kommunedirektør også i Vennesla.

Vi er en grønn urban bygd, men hvor urbant er det å ha rådMANN i 2022?

Så følg med sambygdinger, til torsdag får vi se hvor Vennesla står når det kommer til holdninger og retning for likestilling i praksis!

Grethe Strand

Vennesla Kommunestyre representant for Vennesla Arbeiderparti.