LO Agder

LO

I godt over en måned har dere kjent på usikkerhet og frykt over å miste arbeidsplassene, levebrødet, deres. Usikkerheten dere nå har følt på, må dere føle på i over en måned til, da avgjørelsen om bedriften skal flyttes til Spania tas over nyttår.

Norgesplaster, som går med overskudd, og som har ansatte som besitter en kunnskap som er uvurderlig for bedriften, er viktig for bygda, og Agder som sådan. En stor andel av arbeidsplasser kan nå gå tapt, og mange av de ansatte har også vært i bedriften i flere tiår.

De ansatte og tillitsvalgte, med hovedtillitsvalgt Karin Anita Thorsen i spissen, jobber hardt for å beholde fabrikken i bygda.

Dere er ikke alene. Vi i LO står med dere. Vi forstår frustrasjonen, skuffelsen, og sinnet etter beskjeden kom. Forventningene var ikke dette da Orkla kjøpte opp bedriften. Visjonen var en fabrikk i vekst. Flere arbeidsplasser, ikke færre.

Dette er en dramatisk situasjon for dere ansatte, for familiene deres, og for Vennesla. Vi håper Orkla lar bedriften være der de ansatte er, og hvor kompetansen er. Å flytte en produksjon som går med overskudd, til et land med dårlige lønn- og arbeidsvilkår, er ikke den riktige veien å gå. Dette er ikke det arbeidslivet vi vil ha i Norge. Dette er ikke en usikkerhet man skal måtte leve med, og dette er ikke et signal vi vil sende om det norske arbeidslivet til resten av verden.

På vegne av alle oss i LO Agder,

En støttende hilsen,

Regionleder Agnes Norgaard