Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) utfordret næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på hva han vil gjøre for å hindre utflagging av Norgesplaster.

Svaret han ga i går er urovekkende hult. Her var det ingenting konkret, men han svarte blant annet svært generelt med å minne om de regionale og nasjonale ordningene Norgesplaster kan benytte seg av. Skuffende og lite oppmuntrende for de rundt 60 ansatte ved Norgesplaster som kjemper med nebb og klør for å beholde arbeidsplassen sin.

Nytteverdien er svært liten med en næringsminister som svarer for seg i så brede og generelle vendinger. Med andre ord er drahjelpen i kampen om å beholde lokale arbeidsplasser, lønnsom virksomhet og spisskompetanse lik null. Vi synes imidlertid det er hyggelig at Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Per Vidar Kjølmoen, evner å gi et tydeligere signal enn sjefen sin om hva Arbeiderpartiet tenker om utflagging. Torsdag var han på besøk i Vennesla hos tillitsvalgte ved Norgesplaster og lokalpolitikere.

For alt vi vet, så har giganten Orkla for lenge siden bestemt seg for å flagge ut virksomheten i Granlivegen. Når ikke næringsministeren ønsker å gi et tydelig signal på hva han tenker om Orklas utflagging av Norgesplaster, så frykter vi det er lite som kan stoppe Orkla i å endre syn på en eventuell utflagging.

For de aller fleste av oss er det svært vanskelig å forstå at Orkla i det hele tatt har kommet på tanken å legge ned en bedrift som har drevet lønnsomt siden 1938. Hva som er motivet for å i det hele tatt bringe dette på banen, kan man jo bare spekulere i.

Vi håper Orkla er sitt moralske og sosiale ansvar bevisst, og ikke kun lar seg kynisk styre av økonomiske analyser og matriser. Mange med oss kan ikke skjønne at Norgesplaster kan ha vært en «klump rundt foten» de to årene bedriften har vært i Orklas eie. De ansatte ved Norgesplaster har generert verdier, overskudd og spesialkompetanse til sine mektige eiere.

Da det i mai 2021 ble kjent at Knut Eckhoff skulle bli den nye administrerende direktør i Norgesplaster, sa han følgende til Vennesla Tidende: «Norgesplaster er en veldig spennende bedrift. Målet videre blir å videreføre alt det positive som gjøres ved Norgesplaster. Samtidig er det viktig å sørge for å videreutvikle og beholde posisjonen som denne konkurransedyktige merkevaren har.» Mandatet Orkla ga sin nye direktør i Vennesla virker edelt, men veldig lite troverdig når den samme direktøren kun få måneder senere, bebuder en eventuell utflagging av Norgesplaster til Spania.

Selv om vi frykter det, så håper vi inderlig at siste ord ikke er sagt i denne saken, og at dermed slaget om Norgesplaster ikke er tapt.

Vi berømmer kommuneledelse, tillitsvalgte, ansatte og alle andre som har engasjert seg så sterkt og godt for den videre eksistens av den tradisjonsrike bedriften. Om kort tid faller avgjørelsen, og innen den tid håper vi konsernledelsen i Orkla evner å vise sosialt og moralsk ansvar for en lokalbedrift som betyr svært mye for over 60 familier i Vennesla.