Ragnhild Rosseland Drivenes

Huseier

De siste ti årene har jeg bodd i Vennesla. Ei koselig bygd å bo i. Men, ved ulike anledninger har vi måtte ha kontakt med byråkratiet i Vennesla kommune. Dette har vært uten unntak negative opplevelser hver gang. Jeg ønsker å fortelle om den siste negative opplevelsen vi hadde med Vennesla kommune sine saksbehandlere da dette er en sak som gjelder mange, og håper vel egentlig at noen kjenner seg igjen og kjenner på det.

I 2017 vedtok Vennesla kommune en lokal forskrift som går ut på at ALLE private kloakk anlegg skal kondemneres hvis de er eldre enn fra 2007. Dette rammer 600 husstander og koster oss mye penger.

For å tilfredsstille byråkratiet må hver husstand koste ut et sted mellom 50 000 og 250 000 kroner. Dette selv om alt fungerer helt fint. I vårt tilfelle fungerer det helt fint, dvs. ingen lukt eller lekkasjer. Vi har tatt ulike prøver for å dokumentere at alt er helt i orden. Men saksbehandleren vil ikke engang se på noen av resultatene. Unnskyldningene til saksbehandler er for eksempel at firmaer ikke er kompetente, selv om de har årevis med erfaring. Et laboratorium som analyserer 40 000 prøver årlig er heller ikke kompetent. Da lurer jeg på hva som må til for at oss # vanlige# folk skal kunne tilfredsstille saksbehandleren krav.vi opplever saksbehandler som ikke tåler å bli motsagt, ei heller tåler faglige innsigelser. Er det slik vi vil ha det i Vennesla.?

I tillegg kan jeg nevne at flere husstander allerede er blitt godkjent bare ved at en utsendt kommunal medarbeider har sett på tilstanden på spredegrøft, kikket i en kum og godkjent uten problem. Da lurer jeg på om trynetillegget har betydning? Eller er det en snever tolkning av en forskrift.

Denne forskriften gjør at enkelte husstander må påregne seg en ekstra kostnad på som nevnt mellom 50 000 og 250 000 kroner. Samlet sett blir dette en sum på mange millioner.

Kanskje politikerne i kommunen burde ta et ettersyn på sine saksbehandlere og deres holdninger. Jeg vet vi ikke er de eneste som har store problem med enkelte saksbehandlere. Og dette gjelder saker som helt opplagt saksbehandleren har feil. Vi kjenner til to saker hvor kommunen har måtte betale erstatning for saksbehandler feil. Igjen sier jeg … er det slik vi vil ha det i Vennesla kommune.

Dessverre har jeg den siste tiden tenkt om det er verdt å bo i Vennesla kommune. Dette går på opplevelsen av forskjellsbehandling som oppleves krenkende. Ikke ar vi skal ha særbehandling, men tenker det er rettferdig med like behandling og en saksbehandler som behandler en med respekt. Vi ønsker selvfølgelig å ha våre ting i orden.

Ragnhild Rosseland Drivenes