Som lokalpolitiker kommer det forespørsler fra ulike valgomater som skal svares på før kommunevalget. Et av spørsmålene er hvordan jeg stiller meg til vindkraft på land. For meg som lokalpolitiker i Vennesla er det et enkelt spørsmål med ett svar. Arbeiderpartiet sier nei til utbygging av vindkraft i Vennesla.

Vi kjenner alle til vindkraftdebatten. Flere av de kommunene som har sagt ja opplever at sitter igjen med lite, utbygginga ble annerledes enn det kommunen opprinnelig sa ja til. Sånn kan vi ikke ha det. Vindkraft på land har relativt lave utbyggingskostnader, men har utfordringer når ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Grove inngrep i naturen kan ikke reverseres. Det er eksempler der mangel på lokal medvirkning og åpenhet om hvordan ulike hensyn blir veid opp mot hverandre ikke har vært tydelige nok. Vi vil ikke bruke våre fjell og vår skog til vindkraft i Vennesla. Vi tar hensyn til miljøet og lar naturen være fri for vindmøller.