Vi som er Arbeiderpartiets ordførerkandidater i Agder går til valg på programmer som styrker fellesskapet, det gjelder også her i Vennesla!

Vi får til mer sammen enn hver for oss, noe den usikre tida vi lever i har lært oss. Sentral og lokal politikk samsvarer.

Vi velger rimeligere barnehager og gratis SFO. Ordninger som kommer alle til gode, men som er best for de med minst fra før. Vi styrker våre felles skoler, barnehager og barnevern.

Vi har en aktiv næringspolitikk slik at arbeidsplasser kan skapes og klimaomstilling skje. Vi styrker trepartssamarbeidet med høyt fradrag for å være organisert og satser på at flere kan arbeide heltid.

Noen politiske motstandere går til valg på å redusere eiendomsskatt, samt privatisere offentlig omsorg. Vi hører lite om hvor de vil kutte lokalt. Politikken sentralt ligner den lokale.

Sentralt lages det budsjetter der det kuttes i barnevern, kirke, fagforeningsfradrag, økte barnehagepriser, kutt i gratis ferge og flere ønsker å gjeninnføre karensdager på arbeidsavklaringspenger - for å nevne noe.

Gjenkjennelig politikk som sjelden nevnes i den lokale valgkampen.

Lokalvalget betyr noe. Arbeiderpartiet vil stå sammen for framtida. Vi løser oppgavene best i fellesskap.