Som forelder til barn på Hunsfos skole klarer jeg ikke holde meg lenger!