JA selvfølgelig!!! Vi er flere partier som jobber for å beholde kinoen. Film er best på kino heter det, vi tror det fortsatt gjelder. Kino er et lavterskeltilbud som treffer mange og i Vennesla vil vi jobbe for å få flere til å gå på kino. Heller mer kino, enn mindre! Venndølene trenger fortsatt kinoen, Grønn Urban Bygd må ha kino som en del av kulturtilbudet - spesielt til barn og unge. Vi trenger skolekino og kinotilbud i skoleferier. Det betyr mye for mange.

Kommunedirektøren foreslår altså å legge ned kinoen. Flertallspartiene KrF, H og FrP har lagt opp til stramme budsjetter med enorme effektiviseringskrav - nedlegging av kinoen er nok en konsekvens og er i såfall deres ansvar! Vi mener det er mulig å fortsette kinotilbud med barne- og ungdomsfilmer. Vi ser i saksfremlegget at det selges få billetter på voksenfilmer, mulig det er riktig å la voksne dra til byen på kino, men det trenger ikke barna våre. Det er et potensial for kinotilbud til barn og unge. Muligens også seniorfilm? Møteplasser og aktiviteter det folk treffes er viktig! Oppsigelser og nedlegging er ikke veien å gå! Vi kjemper for å bevare kinoen vår, nå oppfordrer vi ALLE til å bruke kinoen mens vi ennå har den. Finn en film du liker, inviter med deg barn, barnebarn, naboer og venner. Det er NÅ det gjelder! Bygda må vise at vi trenger kinoen, gjør en innsats og kom deg på kinoen vår!