Eivind Mauland

Motvind Norge

Det er ordfører Nils Olav Larsen og Alexander Etsy Jensen i næringsforeningen som roper i kor i lørdagsutgaven av Fædrelandsvennen. De inviterer ordførere og næringsforeninger i Sør-Norge for å få regjering og storting til å lytte.

Velkommen etter! Vi er mange som har ropt lenge. Vi jubler over å bli flere! Ja priskrisen svekker vår kjøpekraft og konkurranseevne og det haster! 15 ganger høyere strømpris i Sør-Norge enn i Nord-Norge burde imidlertid anspore til en noe mer kritisk analyse.

At ropet kommer fra Vennesla er spennende. I 1895 kjøpte staten, etter forslag fra stortingsmann og ingeniør (senere statsminister) Gunnar Knudsen, opp halvparten av fallrettighetene til Paulenfossen for kr 23 245 (i dagens kroneverdi 1,5 millioner). Dette var den første fallrettigheten staten kjøpte for å produsere elektrisitet. Kringsjå kraftverk ble slik sett arnestedet for det som i dag er Statkraft, for vår konsesjonslovgivning og for hjemfallsretten. Dette var de grunnleggende forutsetningene for utvikling av industrimangfold og kompetanse som fortsatt definerer Vennesla-samfunnet. Det skulle imidlertid vise seg å bli et nasjonalt columbi egg. Vår rike tilgang til vannkraft gjør oss til annerledeslandet og er av fundamental betydning for folk og verdiskaping.

Men hvorfor i all videste verden gjør de to herrene priskrisen til en kamp mellom Nord-Norge og Sør-Norge? En kamp om offentlige avgifter på elektrisk strøm? Og hvorfor glemmer de to herrene dem som virkelig rammes av priskrisen – nemlig folk flest? Skal Rune Eriksen få fart på gatekjøkken og matbutikk må Eriksen ha kunder!

Vi trenger ikke krig mellom nord og sør! Vi trenger heller ikke omfattende avgiftskutt eller strømstøtte på elektrisk strøm. Vi har mer enn nok vannkraft i dette landet. Noe forenklet har vi nettoeksportert rundt 10 % av vår produksjon årlig. Vi har verdens laveste selvkostpris med et snitt rundt 11,6 øre/kwt. Vi har verdens beste system for magasinering og distribusjon. Vi har faktisk nok kraft til å elektrifisere andre samfunnssektorer. Forutsetningen for at vi har nok kraft fram mot 2050 er at vi husholdere bedre med den krafta vi har. Så hvorfor skal vi i sør betale europeiske pris for strøm som koster det samme å produsere både i nord og sør?

Det er det norske folk som gjennom 100 år har bygd opp verdens beste system for produksjon og distribusjon av strøm. Hvorfor skal vi gå til krig mot Nord-Norge? Det er ikke Nord-Norge å laste for at vi i sør har priskrise og betaler 15 ganger så mye for strømmen! Vil vi at samme ulykke skal ramme våre venner i nord? Det er faktisk heller ikke de superhøye avgiftene og beskatningen som har forårsaket priskrisen.

Årsaken er ganske enkelt en forfeilet energipolitikk forårsaket av vår egen regjering og vårt eget storting. Det å knytte vårt særegne nasjonale strømmarked til et dysfunksjonelt fossildrevet europeisk strømmarked er det største feilgrep som er gjort siden Kringsjå kraftverk ble etablert. Det er dette feilgrepet vi må tvinge vår regjering og vårt storting til å reversere umiddelbart.

Eivind Mauland, rådgiver Motvind Norge