Fritt skolevalg. Valget som skal gjøre deg som elev sjef i eget liv, og som skal kunne gjøre det mulig for akkurat deg å ta egne valg. Fritt skolevalg handler om at dine ønsker for fremtiden ikke skal bestemmes av dine foreldres postnummer, men av deg selv.

Mange tror kanskje at fritt skolevalg handler om å få eleven så langt unna deres hjemsted som mulig, men tvert imot. Fritt skolevalg gir eleven et valg, et valg som gjør at den kommende skolehverdagen ikke blir så kjip. Skolehverdagen blir ikke kjip fordi eleven ikke har blitt tvunget til å gå på en skole som ikke passer for deres drømmer og fremtidige mål. Det blir derfor skolen sitt ansvarsområde å legge til rette for flere utdanningsmuligheter og programfag, slik at eleven oppnår den kompetansen de trenger for videre skolegang og /eller arbeid. Selvfølgelig også med tanke på fremtidige mål og drømmer, for skolen skal legge til rette for at elevens mål og drømmer kan bli virkelige.

Hva vil dette bety for Vennesla Videregående skole?

For at eleven skal ha et ønske om å søke seg inn i Vennesla trenger skolen lærere med rett kompetanse for å kunne utvide programfagene og tilby flere yrkesutdanninger. Det er svært viktig at skolen har lærere med rett kompetanse da elevene har krav på at læringsplanen følges, samtidig som det er svært viktig at læreren har ulike læringsmetoder, slik at alle har mulighet til å lære. For at Vennesla videregående skal bli en så attraktiv skole som mulig er kunnskapen til læreren en viktig faktor, da kunnskapen kan tiltrekke alle typer elever. Blir Vennesla kjent for bred kunnskap og gode læringsmetoder som er tilpasset eleven selv, vil elevstrømmen bli opprettholdt. Ikke bare fordi det er en garanti for læring, men også fordi det er en garanti for at hver elev blir sett.

Fritt skolevalg for Vennesla videregående skole betyr også at skolen må ha et attraktivt utdanningstilbud for å opprettholde elevstrømmen og tiltrekke flere elever.  Det innebærer flere programfag  på de ulike studieretningene. Konsekvensene av minimalt med utvalg fører til at eleven ikke får tilstrekkelig oppfølging og relasjon til lærer og andre medelever, da de må reise til andre skoler for å fullføre sitt utdanningsløp. Dermed er det viktig at Vennesla videregående skole lytter til sine elever angående et bredere utvalg av programfag, slik at eleven ønsker å søke seg inn i Vennesla. Vi må ikke glemme hvor viktig det er med en trygg og fast ramme, og dette gjelder også for videregående elever. For eleven må være trygg på at de bekjentskapene og relasjonene de skaper på vg1, også skal være tilstede på vg2/3. Med andre ord, så er det viktig for vennesla videregående å ha et utdanningsløp som bygger på hverandre slik at eleven slipper å bytte skole midt i utdanningsløpet.

Fritt skolevalg gir videregående skoler press på å være fremst innenfor valgmuligheter. Det fører til en konstant konkurranse for å fremstå som den «beste skolen», som tilbyr det eleven selv ønsker. Det betyr også at eleven kan føle på en tryggere tilværelse på skolen, da eleven har mulighet og valget til å søke seg inn på en skole som tilbyr hele utdanningsløpet og de fagene eleven ønsker å ta. På den måten kan eleven bygge gode og trygge relasjoner med medelever og lærere.

Så for å oppsummere. Ja, til fritt skolevalg. Ja, til at eleven selv skal være sjef i egen skolehverdag. Og ja, til konkurranse skolene imellom, da de for engang skyld må kjempe og jobbe for at skolen deres skal være attraktiv og virke innbydende for den kommende eleven som mulig. Samtidig som de må konkurrere for å få de beste lærerne med best kompetanse og læringsmetodene på deres skole. Med fritt skolevalg er det slutt på at foreldrenes postnummer skal bestemme hvor eleven skal gå på skole. Og det er slutt på at eleven må ta fag de egentlig ikke trenger, bare fordi det er det eneste skolen tilbyr. For det er ikke eleven som skal tilpasse seg skolen, det er skolen som skal tilpasse seg eleven. Hvilken skole du skal gå på og hvordan din fremtid skal se ut er det ingen andre enn deg selv som skal bestemme.

JA til fritt skolevalg!

Siri Moy, Victoria Paulsen Eline Tveit