I Vennesla kommune har vi et omfattende nettverk av frivillige organisasjoner, for alle aldersgrupper og ulike formål. Vi har menigheter, idrettslag, friluftsliv, sang og musikk, humanitære og sosiale organisasjoner og mye annet. Spesielt viktig er arbeidet som drives blant barn og ungdom.

Jeg håper at alle dere som er ledere og frivillige er klar over hvor viktig innsatsen deres er, selv om det av og til kan være slitsomt og at dere bruker mye av fritiden deres.

Jeg husker selv en leder da jeg gikk på Junior i Øvrebø for 25 år siden. Han tok seg tid til å snakke med oss og var virkelig interessert i hva vi holdt på med. Det er helt sikkert mange i Vennesla kommune som har lignende erfaringer.

Frivilligheten er ikke bare viktig for den enkelte deltaker. Det at barn og ungdom kjenner noen voksne som de stoler på utenfor familien, er også viktig for tilliten i samfunnet. Tillitsbarometeret som ble presentert på Arendalsuka 16. august viser at de ideelle organisasjonene scorer høyest for 6. år på rad.

KrF vil verne om all frivillig innsats, bidra til sterke og robuste lag og foreninger og vi vil at frivilligheten skal bli sett og hjulpet i sitt uvurderlige arbeid.

Vi vil i de neste fire årene blant annet arbeide for:

- Følge opp forslag i Frivillighetsmeldingen og øke støtten til frivillige organisasjoner, spesielt for å forebygge frafall i organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

- Opprettholde og bevilge midler til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier som sliter med økonomien.

- Stimulere til samarbeid mellom kulturskolen, menigheter, lag og foreninger for å utnytte ressurser og øke kapasiteten.

- Organisert arbeid kan være krevende. KrF vil følge opp forslag i Frivillighetsmeldingen og opprette en stilling som kommunal frivillighetskoordinator. Den vil hjelpe lag og foreninger med alle former for organisatoriske oppgaver. Den kan også samarbeide med skoler for å hjelpe barn og unge inn i organisert fritidsaktivitet.