– Jeg stiller til valg for Senterpartiet til stortingsvalget i høst, og med det vil jeg gjøre mitt for at den norske bonden skal få en lønn til å leve av og kunne investere for framtida, skriver Eivind Drivenes i sitt leserinnlegg. Foto: Arkiv

Hva hadde Norge vært uten bonden?

Landbruksorganisasjonene har brutt jordbruksforhandlingene. Bøndene føler seg ikke verdsatt. Regjeringa og andre kritiserer dem for å ikke sette seg rundt bordet for å forhandle. – Hva hadde bøndene tapt på å forhandle? blir det spurt. Senterpartiet vil at den norske bonden skal ha en lønn til å leve av og til å kunne investere for framtida.

Jeg skal ikke starte en diskusjon om forhandlinger eller ei, men hva taper vi som samfunn hvis den norske bonden forsvinner? Bonden holder liv i annet næringsliv i Bygde-Norge. Matvareindustrien er den største fastlandsnæringa i Norge og ville falle sammen uten norsk produksjon av råvarer.

Den norske bonden produserer noe av verdens minst sprøytede mat og leverer det kjøttet med minst bruk av antibiotika i verden. Bonden leverer trygg mat, som egg og kylling, uten salmonella. Bonden dyrker potet til chipsen din.

Les også
Bønder fra de øvre bygder i opprør

Bonden leverer kortreist mat i hele landet og vedlikeholder samtidig kulturlandskapet som vi elsker å vise verden. Det kulturlandskapet turistene beundrer, er et resultat av årelang og bærekraftig bruk – ikke vern, som noen tror.

Det er bonden som sørger for lys utenfor tettstedene. Aktivt jordbruk er selve grunnmuren for bosetting i grisgrendte strøk. Bonden forvalter skogen og binder CO₂ ved skogplanting. Bonden er en viktig faktor for bosetning langs vegen til hytta di og kan ofte yte tjenester eller hjelpe deg i et knipetak.

Jeg er selv ikke bonde, men jeg er stolt av å ha vokst opp på en gård, som sønn til en bonde. Jeg stiller til valg for Senterpartiet til stortingsvalget i høst, og med det vil jeg gjøre mitt for at den norske bonden skal få en lønn til å leve av og kunne investere for framtida. Vi trenger bonden i bygd og by for å holde matproduksjonen oppe i vår del av verden. Tida er inne for Stortinget å si at vi vil ha norsk mat fra den lokale bonden i hele landet.

Eivind Drivenes

3.kandidat for Agder Senterparti