Frivilligsentralen 10 år: Sist uke inviterte styreleder, Karin Lilletun Langeland (t.v.) og daglig leder Jorunn Sagen Olsen i Vennesla Frivilligsentral til fest. Foto: Klara Turid Fidje

Fantastisk frivillighet

Vennesla Frivilligsentral begynte på bar bakke for nokså nøyaktig ti år siden. Da var det en stor porsjon idealisme, svært begrensede midler og mye pågangsmot som var toneangivende. Målet var å forene og organisere bygdas frivillige krefter til å skape noe positivt for Venneslas innbyggere. Jorunn Sagen Olsen har hele veien vært en av krumtappene, og er en sterkt medvirkende årsak til at Vennesla Frivilligsentral har fått en så sentral plass i lokalsamfunnet vårt. Med stor suksess, ble det etter hvert også etablert en tilsvarende sentral i Øvrebø og Hægeland.

Les også
Frivilligsentralen feiret 10 år: – En blomstereng med frivillighet

Sist uke var det jubileumsfeiring og fest med 160 mennesker. Det forteller om et bredt engasjement og mange som bryr seg. Vi er imponerte over pågangsmotet og viljen til å skape så mye positivt i lokalmiljøet. Gjennom mange ulike aktiviteter sprer ansatte og frivillige enorm glede i bygdas befolkning. De bidrar blant at til at venndøler som av ulike grunner ikke kan delta i samfunnet som alle andre, får en langt hyggeligere og betydningsfull hverdag.

Les også
Ressursens nye lokaler trekker allerede mye folk

På mange måter overtar frivilligsentralen der det offentlige og lovpålagte omsorgstilbudet stopper. Derfor er arbeidet som legges ned her også svært verdifullt. Det handler om å inkludere, verdsette og gi mennesker mestringsfølelse. Det er rett og slett fantastisk hva Vennesla Frivilligsentral har klart å bygge opp i løpet av ti år. Like imponerende er hærskaren av venndøler frivilligsentralen har klart å knytte til seg. De bruker av sin fritid til å være til glede og nytte for så mange sambygdinger.