foto
Levd liv er en artikkelserie der vi har møtt mennesker som har et langt liv bak seg. Ved å hente fram fotografier fra yngre år, ser vi noe av det som var. Mennesker er mer enn det vi ser. Foto: Anne Gunn Pedersen

Tordis (96) var hele bygdas kokke