foto
Stortrives i Vennesla: Somaya Habib Ahmad fra Sør-Sudan kom til Vennesla i 2009. Siden den tid har firebarnsmoren lært seg norsk, fått godkjent legeutdannelsen og holder på å videreutdanne seg til kirurg. Foto: Anne Lise H. Valdez

Har blitt kalt «sjokoladejenta» av pasientene på legekontoret