foto
I førjulstiden spør vi noen venndøler om deres forhold til julen. Og om de har et juleminne de vil dele med avisas lesere. Foto: Anne Gunn Pedersen

– Jeg nekter på en måte å la meg stresse