"Supersparerne" setter av halve månedslønna for å frigjøre seg fra arbeidslivet