foto
MANGE LIKE HUS: Tvidøblane på 50-tallet. Bildet er hentet fra Vennesla biblioteks digitaliserte bildesamling. Foto: ukjent

Tvidøblane: – Myten sier at en mann med hest og kjerre forsvant ned i myra