Milliardunderskudd for Agder Energi

Kraftselskapet økte omsetningen med fire milliarder, men gikk på et nytt urealisert giganttap knyttet til prissikringsavtaler.