annonse

Vil vekke miljøengasjement i sin nyeste barnebok

Under
Under: Anette Moe har blant annet latt seg inspirere av restauranten Under ved Lindesnes. (Foto: Anette Moe, Privat)
Om Havet
Om Havet: Moe forteller hun har fått gode tilbakemeldinger fra både vokse og barn. (Foto: Anette Moe, privat)

+ Nå har Anette Moe også gitt ut bok på engelsk.

  • Andreas Iveland