60 år i korpset: – Musikk er noe du kan holde på med så lenge du har pust

foto