Kilden legger premiere på storsatsing til Vennesla